Aan de Corridor staan twee monumenten die ons herinneren aan de Tweede Wereldoorlog en de strijd in Nederlands Indië. 

Het rechthoekig granieten monument is geschonken aan de bewoners van de Corridor ( een strook in bezet gebied tussen Eindhoven - Nijmegen)  door de veteranen van de 101ste airborne division als dank voor hun moed, sympathie en vriendschap.

Het bevrijdingsmonument, in 1950 geplaatst in het plantsoen dicht bij de Hambrug is een zandstenen beeld van een vrouwenfigiuur met in haar hand een vredesfakkel. Het monument is een nagedachtenis aan twee Nederlandse militairen en vier verzetsmensen die tijdens de bezettingsjaren door oorlogshandelingen zijn omgekomen, aan de bevrijding van het dorp door Amerikaanse parachutisten en aan de twee medeburgers die in het voormalige Nederlands-Indië zijn gesneuveld.   De tekst op het monument luidt: ‘Aan hen die vielen’.

Sint-Oedenrode werd bevrijd tijdens operatie 'Market Garden', het geallieerde bevrijdingsoffensief van 17 tot 26 september 1944.